Изпитания ефективност капсули крем

Отделение по гинекология и урология на “Викас Пюр Хоспитал”, Ню Делхи,

Ръководител Д-р Базу Бхарати

УВОД:

Голямата част от пациентите, които преглеждах се оказа, че страдат по скоро от функционална отколкото от органична импотентност. Тяхната слабост беше с психогенно-инхибиторен произход, тъй като андрогенните им нива бяха в нормални граници. В тези случаи хормоните нямат особена полза и затова Д-р Кенет Уокър препоръчва прилагането по-скоро на седативни и отпускащи средства на такива пациенти. Следвайки тази линия на поведение, аз и моите колеги проведохме изпитание, при което бяха прилагани седативни средства на пациенти с намален афинитет към сексуална възбудимост и съпътстващо използване на отпускащи средства за избягване на простатна конгестия. Наред с това се извършваше и простатен масаж. През време на лечението на пациентите се указваше да избягват храни, стимулиращи сексуалната дейност (месо, лук, чесън, яйца), алкохол, кино и театър, литература и видеоматериали с еротично съдържание. Ние решихме да използваме “Парадизо” капсули и крем съгласно препоръките на Д-р Сурин Гоз и сътрудници при тези пациенти с признаци на полова слабост. Ние и преди бяхме използвали тези продукти, така че за нас тази не-хормонална линия на поведение не беше съвсем нова. Ето защо този наш опит се превърна в основа на провеждането на настоящето изследване.

Съгласно указанията на производителя, капсулите “Парадизо” чувствително подобряват сексуалните резултати и увеличават сексуалното желание на мъжете, докато кремът “Парадизо” втриван чрез масаж в члена усилва еректилните способности.

МАТЕРИАЛИ И МЕТОД:

Независимо, че броят на нашите пациенти подложени на лечение с “Парадизо” надмина 900 човека, ние успяхме да проследим ефективно и надлежно до края само около 200 от тях. За нас беше интересно да установим, че имаше съществена разлика в повлияването на хората от града и хората от село. В изследването включихме и случаи с психогенен произход.

Мъже от града: 100

Мъже от село: 100

Допълнително, пациентите бяха класирани в 4 групи в зависимост от вида на техните оплаквания:

А. Понижено либидо

Б. Наличие на сексуално желание, но невъзможност за постигане на нормална ерекция

В. Наличие на сексуално желание но загуба на ерекцията преди акта с или без наличие на еякулация

Г. Наличие на сексуално желание и ерекця, на загуба на ерекцията със започването на коитуса, с или без еякулация и без удовлетворение на някои от партньорите.

При случаите с оплаквания за слаба ерекция, прилагахме “Парадизо” крем едновременно с “Парадизо” капсули час, час и половина преди акт. Изглежда кръвообращението на меките тъкани достигаше задоволително ниво, защото всичките ни пациенти постигаха ерекция. Интересно, че ароматът на крема изглежда също допринасяше за усилване на възбудата. Особено добри резултати се постигаха, когато партньорката извършваше масажа на члена вместо самият пациент, като добрият и правилен масаж и втриване на крема имаха значим ефект както върху еректилността, така и върху цялостната поведение и вид на пениса. Извън рамките на изследването, известен брой от партньорките на нашите пациенти на своя глава бяха приложили и масажирали крема върху влагалището и клитора си и с удоволствие съобщаваха за изчезването на признаците на вагинизъм или фригидност, на което често са ставали жертва.

ОБОБЩЕНИЕ:

1) 200-те пациенти, които успешно завършиха цялото изследване бяха с доказана история на функционална импотентност в различна степен, без органични дефекти и нормални андрогенни нива. Общо 900 пациента от града и селото бяха третирани с “Парадизо” капсули и крем и само 5 от тях не довършиха изследването.

2) Пациентите бяха разделени на 4 групи съобразно вида на техния сексуален проблем.

3) Първоначално, “Парадизо” капсули се прилагаше три пъти по две капсули на ден, при спазване на не-стимулираща диета и извършване на простатен масаж в продължение на 30 дни, след което дозата беше намалена до 2 или 1 капсула два пъти на ден в продължение на още един месец. След този период състоянието на пациента беше анализирано и отчетено.

4) Пациентите, повлияли се благоприятно още след първите трийсет дни бяха класирани като повлияли се “Много добре”. Тези, които се бяха повлияли частично след първия курс от 30 дни и добре след допълнителния курс от още един месец и половина бяха класирани като повлияли се “Добре” а тези, които и след вторият курс не се повлияха добре бяха класирани като “Слабо”.

5) 125 пациенти се повлияха “Много добре” (64,1%), 42-ма се повлияха “Добре” (21,5%) а 28 души се повлияха “Слабо” или не се повлияха (14,4%).

6) По време на изследването на беше съобщено за нито един случаи на нежелано или неприятно въздействие както на капсулите, така и на крема.

Възрастова група 
по години
Брой проследени случай Брой не проследени случаи Общо брой пациенти
21-30 36 1 35
31-40 78 2 76
41-50 62 2 60
Над 51 24 0 24
ОБЩО 200 5 195
Изследваните пациенти бяха категоризирани в четири групи както следва:
Група От град От село Общо
А 19  8 27
Б 24 22 46
В 38 42 80
Г 19 28 47

Необходимите патологични изследвания бяха проведени преди започване на изследването. С всеки пациент беше воден конкретен разговор, а когато беше необходимо и възможно беше канена и партньорката. Основната цел беше да се разбере същността на проблема и къде се корени. Прави впечатление, че градската група по-добре разбра и осъзна проблема от селската група. Смятаме, че това се отрази впоследствие на резултатите в двете групи и е главната причина за по-добрите резултати на градската група. След като проблемът беше разяснен и разбран от пациента започна самото лечение с “Парадизо” – 2 капсули три пъти дневно при спазване на не-стимулираща диета и начин на живот в продължение на един месец.

След приключване на първия месец лечение пациентите се явиха на контролен преглед, на който беше отчетен свършеното и степента на повлияване. Всички участници продължиха лечението за още един месец и половина, като дозировката беше намалена на 1 – 2 капсули два пъти на ден в продължение на един месец и половина, като пациентите под 30 години взимаха 1 капсула, докато тези над 30 по 2 капсули два пъти на ден. След изтичането на този месец и половина лечение, пациентите отново се явиха на контролен преглед, и беше оценено състоянието и повлияването от продукта.

На всички пациенти повлияли се “Много добре” през време на изследването, по нататъшната терапия с “Парадизо” беше преустановена. На повлиялите се “Добре” терапията беше продължена още с един месец при дозировка 1 капсула два пъти дневно и резултатите отчетени отново. На не-повлиялите се беше назначена друга терапия.

Резултатите от изследването са обобщени в следната таблица:
Повлияване Място Гр. А  
с понижено либидо
Гр. Б
с либидо на слаба ерекция
Гр. В
с либидо но загуба на ерекция
Гр. Д
с либидо и ерекция, губещи се при акт
Общо
Много-добро Град 12 17 24 12 65
Село 7 11 24 18 60
Добро Град 4 3 9 6 22
Село 1 6 9 4 20
Слабо Град 3 4 5 1 13
Село 0 4 7 4 15
Не явили се Град 0 0 0 0 0
Село 0 1 2 2 5
ОБЩО   27 46 80 47 200

ДИСКУСИЯ И ЗАКЛЮЧЕНИЯ:

В случаите на функционална импотентност, лечението с “Парадизо” капсули даде благоприятен резултат при общо 85,6% от нашите пациенти. Въпреки ограниченият брой случаи считаме, че на основата на тези резултати, можем да заключим, че “Парадизо” капсули има свое определено положително място и роля при справянето с този често срещан сексуален проблем при мъжете.

New Delhi, 15.06.1998