Изпитание ефективност Парадизо крем

Отделение по гинекология и урология на “Сион Хоспитал”, Мумбай,

Ръководител Проф. В.Р. Амбие

ЦЕЛ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО:

Определяне клиничната ефективност на билковия продукт за локално приложение “Парадизо” крем при импотентност на 45 пациенти на възраст от 35 до 55 години.

УВОД:

Различни ендокринни, съдови, неврологични и психични заболявания смущават и нарушават нормалния сексуален и възпроизводствен процес на мъжа. Пенисната ерекция започва с генерирането на невро-физиологични стимули, които по сложната верига водят до вазо-дилатация на синусоидалните пространства и артерии в двете страни на пещеристите тела. Обикновено, ерекцията се предхожда от сексуално желание, регулирано и повлиявано наред с други фактори и от андрогенно обусловени психични такива. Постигането на достатъчно твърда и стабилна ерекция изисква стимулиране на соматичните нервни окончания и контракция на тазовата мускулатура. Импотентността е невъзможността на мъжа да постигне пълна или трайна ерекция необходима за извършване на нормално проникване. Много често еректилните дисфункции се съпровождат от понижено либидо, невъзможност или неспособност за поддържане на ерекцията, преждевременна еякулация или невъзможност да се достигне до оргазъм. Съдовата недостатъчност твърде често е основната причина за възникване на различни по степен еректилни дисфункции.

Настоящето изследване се проведе, с цел да определи клиничната ефективност на “Парадизо” крем върху 45 пациента с еректилна дисфункция. “Парадизо” крем е натурален, билков продукт, съдържащ съставки с добре познато и изразено положително действие върху широк кръг проблеми на уро-гениталния тракт.

МАТЕРИАЛИ И МЕТОД:

След обстоен преглед и съобразяване с изискванията на протокола, бяха подбрани 45 доброволци, на които подробно беше изяснена целта и начина на изследване и които доброволно и съзнателно се включиха в изследването. На всеки доброволец беше извършен подробен и пълен медицински преглед (системен и локален). Задължително условие беше пациентът да се оплаква от някакъв вид еректилна дисфункция, която беше описана подробно. Кремът “Парадизо” беше предоставен в тубички по 30 гр., от които около 1,5 – 2 гр. се нанасяха и втриваха върху цялата повърхност на члена 30 минути преди сношение. Пациентите бяха съветвани да използват презерватив като мярка за сигурност. Беше им подробно обяснено как и кога да си водят дневник за всичко, което се случва по време на изпитанието. Поради деликатността на материята, имената на участниците бяха кодирани и осигурена пълна анонимност на участниците.

Извършиха се рутинните изследвания на урина и кръв. Продължителността на изследването беше фиксирана на 4 седмици. Не се планираше подробно рово изследване, защото беше решено това да стане в друго, отделно изследване, посветено специално на този въпрос. Основно място беше отделено на субективните оценки и резултати предоставени от участниците, при стриктно спазване на критериите за включване и изключване на пациенти.

РЕЗУЛТАТИ И АНАЛИЗ:

Резултатите получени от отговорите, бележките и дневниците на доброволците са обобщени в следната таблица:

Параметри Резултати
– Общ брой участници
– Брой отпаднали участници
– Брой участници завършили изследването
45
5
40
История на оплакванията от еректилни проблеми 12-24 месеца
Честота на контролните прегледи На всеки 2 седмици
Проследени резултати: Седмица

Ерекция

Пълна
Непълна
Частична
0

0
35 (87%)
5 (13%)
2

35 (87%)
5 (13%)
0
4

37 (92,5%)
2 (5%)
1 (2,5%)
Коитус
Пълен – задоволителен
Частичен – посредствен
Неуспех – незадоволителен

0
35 (87%)
5 (13%)

38 (92,5%)
1 (2,5%)
1 (2,5%)

36 (90%)
2 (5%)
2 (5%)
Клинични впечатления на пациентите
Удовлетворителни: 36 (90%)
Незадоволителни: 4 (10%)


Клинични впечатления на изследователите

Удовлетворителни: 38 (95%)
Незадоволителни: 2 (5%)

По отношение на ерекцията 87% от пациентите съобщиха за пълна ерекция в края на втората седмица от приложението на крема, докато 13% съобщиха за непълна ерекция. В края на 4-тата седмица 92,5% от пациентите съобщиха за постигане на пълна ерекция, 5% съобщиха за непълна ерекция и 2,5% частична.

По отношение на удовлетвореността от сношението, 92,5% изразиха пълно удовлетворение, 2,5% бяха частично доволни от резултата а 2,5% не бяха доволни от постигнатото или направо съобщаваха за неуспех.

В края на 4-тата седмица 90% от пациентите бяха напълно удовлетворени от постиженията си, 5% бяха средно до посредствено доволни а 5% бяха частично или изцяло недоволни.

В интервютата в края на изпитателния период 90% напълно одобриха сексуалните си възможности, докато 10% не бяха доволни. Ако детайлизираме нещата, всъщност 95% бяха доволните, докато 5% въпреки напредъка споделиха, че са очаквали повече.

ДИСКУСИЯ И ЗАКЛЮЧЕНИЯ:

Влошените сексуални възможности на мъжа имат сериозно отрицателно въздействие както върху половия му живот, така и върху личните, семейните и служебни отношения. Търсенето на един радикален начин за преодоляване на проблема досега не е довел до трайното му решаване. Въпреки нарасналите възможности на съвременните средства за въздействие все още лекуващите лекари се затрудняват да определят най-подходящия метод за даден пациент. Много често се налага комбинирането на различни по характер средства за да се постигне задоволителен резултат. Настоящето изследване показва, че използването на кремът за локално приложение “Парадизо” дава задоволителни резултати. “Парадизо” крем изглежда надеждно и безвредно средство, което се понася добре от мнозинството пациенти. Само 4 от тях съобщиха за известно краткотрайно и преходно парене и дразнене, което изчезнало след около 10 – 15 минути преди слагането на презерватива.

Съчетаването на приложението на крема “Парадизо” с подходяща орална терапия (“Парадизо” капсули) и механично стимулиране на члена посредством добре утвърдени и известни техники и практики дават една привлекателна и ефективна алтернатива за лечението на еректилните дисфункции. Предмет на отделни проучвания трябва да стане и влиянието на крема върху женската възбудимост и продължителността на ефекта на препарата след спиране на неговото приложение. Затова обаче са необходими допълнителни, продължителни и по широки изследвания, за да може да се даде по категорично мнение.

Мумбай 18.09.1998 г.